Op deze website ontdek je alles over Adomania: 

een nieuwe methode Frans voor de 1e graad A-stroom, de doorstroomfinaliteit
en taalsterke klassen van de dubbele finaliteit.

Volledig conform de nieuwe eindtermen en het nieuwe leerplan.

Bekijk het interactieve webinar en kom alles te weten over Adomania.

 

 

 

 

 

Hervorming 2e graad

De wereld verandert ... Jouw lessen ook?

Surf naar www.verandermetaverbode.be en ontdek er al onze nieuwe methodes.