Op deze website ontdek je alles over Adomania: 

een nieuwe methode Frans voor de 1e graad A-stroom, de doorstroomfinaliteit
en taalsterke klassen van de dubbele finaliteit.

Volledig conform de nieuwe eindtermen en het nieuwe leerplan.