ALGEMENE INFO

Met Adomania krijgen leerlingen plezier in het doelgerichte gebruik - zowel mondeling als schriftelijk - van de Franse taal.

 

Ze gaan er creatief mee om in relevante situaties en zetten hun verbeelding aan het werk.

 

Bovendien speelt de methode in op hun inzicht en attitudes door hun interesse voor de Franse taal en cultuur aan te wakkeren.

 • Conform de nieuwe eindtermen voor de A-stroom
   

 • Doelgrichte communicatie, nadruk op spreek- en instructietaal, uitspraak en fonetiek
   

 • Authentieke Franstalige documenten en contexten
   

 • Audiovisuele materialen en een digitaal oefenplatform ondersteunen uw lessen

 • Concrete bouwstenen voor woordenschat, grammatica en fonetiek

 • Nadruk op interculturaliteit

Copyright © Uitgeverij Averbode 2020

Facebook.png
Instagram.png